VIA Programowanie Osobowe: Warsztaty

Poznaj mechanizm Programowania Osobowego i naucz się jak dokonać świadomych zmian we własnej osobowości aby być dokładnie takim człowiekiem jakim chcesz być.

Zdobywane umiejętności: Świadome życie, Rozumienie siebie, Kształtowanie własnej osobowości, Silna wola, Skuteczne pokonywanie trudności, Osiąganie wybranych celów, Kontrola emocjonalna, Budowanie właściwych relacji, Lepsze zarządzanie własnym życiem, Realizowanie własnych pasji, Poprawa zdrowia i samopoczucia

Celem Warsztatów jest zapoznanie teoretyczne i przećwiczenie w praktyce Programowania Osobowego jako narzędzia wspierającego osiąganie wybranych Celów w Programie VIA – Zdrowe Silne Ciało.

 • Uczestnicy Warsztatów zdobywają wiedzę i umiejętności aby dokonać trwałych zmian we własnej osobowości i codziennym zachowaniu.
 • Nabyta wiedza i umiejętności pozwala na świadome kierowanie własnym życiem.
 • Pozwala na kontrolowanie emocji w celu poprawy własnego samopoczucia.
 • Umożliwia przezwyciężanie życiowych trudności, pokonywanie lęku, niepewności, strachu, obaw, stresu oraz wszelkich niepożądanych zachowań.
 • Umożliwia tworzenie nowych lepszych relacji z ludźmi i otoczeniem.
 • Pozwala na świadome kreowanie nowych nawyków i wprowadzanie ich w codzienne życie.
 • Dzięki Warsztatom uczestnicy mają możliwość osiągania wybranych życiowych celów, w tym Celów w Programie VIA z dużo większą efektywnością.
 • Nabyta wiedza i umiejętności przekładają się na poprawę zdrowia, sprawności, lepszy wygląd i samopoczucie.
 • Warsztaty otwierają możliwości na rozwój nowych pasji i osiąganie większej ilości życiowych sukcesów.

>>> Warsztaty są dla osób, które chcą w bardziej świadomy i efektywny sposób realizować wybrany Cel z Programu VIA – Zdrowe Silne Ciało

>>> Warsztaty są dla wszystkich, którzy chcą w sposób świadomy kształtować własną osobowość, aby być w życiu dokładnie tym kim chcą być. Chcą podejmować własne decyzje zamiast ulegać zewnętrznym wpływom, naciskom lub manipulacji

>>> Warsztaty są dla osób, które mają problemy w relacjach z bliskimi czy rodziną. Mają kłopoty w relacjach z osobami z ich życiowego otoczenia. Chcą naprawić, poukładać lub stworzyć na nowo te relacje, w zdrowy, bezpieczny i komfortowy sposób

>>> Warsztaty są dla osób, które mają słabą wolę. Nie potrafią wytrwać w dążeniu do celu i nie są w stanie osiągać pozytywnych życiowych zmian. Chcą zrozumieć i nauczyć się jak pokonać wewnętrzne przeszkody, które nie pozwalają im zmieniać swojego życia na lepsze

>>> Warsztaty są dla osób, które mają problemy z uzależnieniem i mają utrwalone negatywne zachowania. Chcą nauczyć się jak zbudować swą osobowość na nowo i żyć świadomie w sposób wolny i niezależny

>>> Warsztaty są dla osób, których życie jest przepełnione lękami, strachem, obawami. Dla osób które, żyją w stresie i martwią się ,,o wszystko’’. Chcą nauczyć się jak żyć radośnie. Chcą cieszyć się wolnością i bez obawy realizować siebie

Jak się przygotować do Warsztatów:

 • Potrzebujesz dobrego połączenia internetowego.
 • Warsztaty online prowadzone są na platformie Zoom. Zainstaluj Zoom na swoim komputerze lub udziel jednorazowego dostępu, korzystając z linku przesłanego w e-mailu potwierdzającym udział w Warsztatach.

Główne tematy, które będą realizowane:

1. Wstęp do Programowania Osobowego – Uczestnicy zapoznają się z ogólnymi założeniami koncepcji Programowania Osobowego.

 • 1.1. Co to jest programowanie i jak rozumieć pojęcie ,,Program’’ w kontekście osobowym
 • 1.2. Zmiany, które możemy dokonać w naszym funkcjonowaniu – ogólnie
 • 1.3. Co możemy zmienić i na co możemy wpływać – szczegółowe przykłady
 • 1.4. Jacy jesteśmy obecnie – nasze dziś – nasze oprogramowanie umysłowe, mózgowe i fizyczne

2. Relacja Umysł Mózg Ciało. – W tym Punkcie uczestnicy dowiadują się na jakich zasadach funkcjonuje nasza osobowość. Poznają główne części składowe osobowości oraz podstawowe interakcje w tym obszarze.

 • 2.1. Przedstawienie głównych bohaterów
 • 2.2. Ciało – nasza fizyczna manifestacja (postać, obecność) w materialnym świecie
 • 2.3. Mózg – centrum zarządzania ciałem, procesowanie bodźców zmysłowych, dokonywanie obliczeń, kalkulacji, wyprowadzanie wniosków, uruchamianie reakcji fizycznych
 • 2.4. Umysł – nasza osobowość, nasza świadomość, my
 • 2.5. Podstawy wzajemnego oddziaływania

3. Relacja Umysł Mózg. – W tym punkcie Uczestnicy zagłębiają się bardziej szczegółowo w relację Umysłu i Mózgu. Dowiadują się jak postrzegać każdy z nich, oraz jaki to ma wpływ na nasze codzienne zachowanie i kim naprawdę jesteśmy w pojęciu indywidualnym.

 • 3.1. Jak to działa
 • 3.2. Dwa osobne byty – przyjmij to spokojnie lub przygotuj się na szok
 • 3.3. Świadomość, podświadomość, nadświadomość – jak to rozumieć
 • 3.4. Kim jesteś vs kim naprawdę jesteś vs kim chcesz być
 • 3.5. Programowanie Osobowe – jak je teraz czujesz?

4. Nasza FIRMA – szczegółowy przykład naszej osoby. –W kolejnym punkcie uczestnicy poznają relację Umysł – Mózg – Ciało na szczegółowym przykładzie działania Firmy oraz dokonują diagnozy własnej osoby.

 • 4.1. Wizerunek Firmy
 • 4.2. Polityka wewnętrzna
 • 4.3. Polityka zewnętrzna
 • 4.4. Szef i Dyrektor
 • 4.5. Przykład dobrze zarządzanej Firmy
 • 4.6. Przykład źle zarządzanej Firmy
 • 4.7. Sprawdzamy siebie – Kto rządzi w naszej Firmie?

5. Jak traktować nasz Mózg. – Uczestnicy dowiadują się w sposób podstawowy jak zachodzi proces Programowania oraz poznają towarzyszące mechanizmy.

 • 5.1. Przyjaciel, dokuczliwy kolega, najgorszy wróg
 • 5.2. Relacja z naszym Mózgiem a nasze samopoczucie
 • 5.3. Archiwum Dyrektora
 • 5.4. Uprawnienia Dyrektora
 • 5.5. Szef w pracy
 • 5.6. Nowe zarządzenia w Firmie – zmiana nawyków, modyfikacje, wprowadzanie nowych nawyków
 • 5.7. Uparty Dyrektor – Dobrze szefie ale…
 • 5.8. Nadzór w Firmie i egzekwowanie zarządzeń
 • 5.9. Choroba w Firmie – stan wyjątkowy
 • 5.10. Czujność, konsekwencja, wytrwałość

6. Programowanie Osobowe w praktyce

 • 6.1. Zasady dokonywania zmian
 • 6.2. Programowanie pozytywne i negatywne
 • 6.3. Wspólnie praktykujemy Programowanie Osobowe

7. Wykorzystanie Programowania Osobowego w osiąganiu wybranych Celów VIA